Over ons

Lalou DaanVisie en motivatie
Voor HondHelpt is het duidelijk dat er veel (herplaats)honden geschikt zijn als leuke huishond of als therapiehond. Wij vinden dat er goed getest moet worden op het karakter van de hond en de verwachtingen van de aanvrager moeten duidelijk en reëel zijn. Bij ons staat het welzijn van de hond op de eerste plek. Dit houden wij ook in de gaten bij het selecteren en testen van honden.

We vinden het belangrijk om mensen te helpen die hun sociale hond door omstandigheden niet meer kunnen houden. Door deze honden zorgvuldig te testen, willen wij mensen die op zoek zijn naar een leuke hond, ondersteunen om een juiste keuze te kunnen maken. Herplaatsingen kunnen zo succesvol zijn!

Vanwege de wens om honden te helpen en mensen te helpen, ontstond ook de motivatie om te helpen bij herplaatsen.

Ook willen we graag meer kennis, begrip en samenwerking ontwikkelen tussen honden en mensen waardoor wij ook workshops zijn gaan geven.

Ten slotte hebben veel wetenschappelijke onderzoeken aangetoond welke vele positieve effecten honden hebben op mensen, zoals de verbetering in stress-regulatie, zelfvertrouwen, emotieregulatie, zelfstandigheid, reflectievaardigheden, lichaamshouding etc. HondHelpt haar eigen therapiehonden verzorgen sessies waarbij  ze deze positieve effecten zelf ervaart.

HondHelpt wil én honden én mensen helpen.

Geschiedenis
HondHelpt begon in 2011 met het geven van gedragstherapie aan jongeren. HondHelpt zette haar eigen therapiehonden in. In 2012 verhuisde HondHelpt naar Spanje. Daar heeft HondHelpt op aanvraag honden uit asielen geselecteerd, getest en getraind. De honden kregen een nieuw leven als therapiehond of hulphond in Nederland of Duitsland. In totaal hebben 25 honden een nieuw leven gekregen.
Vanaf zomer 2019 zijn wij opnieuw in Nederland van start gegaan en hebben we onze diensten een beetje gewijzigd. Bekijk onze site om te ontdekken wat wij allemaal kunnen en willen doen.